ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม.สั่งผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยหยุดจันทร์เว้นจันทร์-ผ่อนผันให้บางจุด


น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวกรณีที่กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย โดยกำหนดให้มีการหยุดทำการค้าทุกวันจันทร์ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกพื้นที่ที่มีหาบเร่-แผงลอย เพื่อให้สำนักงานเขตและผู้ค้ามีส่วนร่วมในการทำความสะอาด ตั้งแต่เดือน พ.ค.56 เป็นต้นมา

โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าในการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าพื้นที่ทำการค้าเป็นอย่างดี ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้อนุโลมผ่อนผันกำหนดวันหยุดทำการค้าขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้หยุดทำการค้าในวันจันทร์เว้นจันทร์ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพื้นที่ที่มีหาบเร่-แผงลอย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.56 เพื่อให้มีการพักพื้นที่ในการทำความสะอาดเป็นเรื่องหลัก โดยให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าของพือนผันการกำหนดวันหยุด เพื่อทำความสะอาดเป็นรายพื้นที่ อาทิ หากในพื้นที่นั้น ๆ มีวันหยุดทำการค้าหาบเร่-แผงลอยในวันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วันจันทร์ก็ให้ดำเนินการทำความสะอาดในวันดังกล่าวแทนได้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรักษาความสะอาดและตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความสุข ซึ่งหากภายหลังตรวจพบว่าผู้ค้าไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำการค้า กรุงเทพมหานครก็จะนำมาตรการให้หยุดทำการค้าทุกวันจันทร์ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดิม

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นมีจุดผ่อนผันหลายจุดที่แจ้งทำการค้าในวันจันทร์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหยุดทำการค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ อาทิ ซอยละลายทรัพย์ เขตบางรัก, บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรม เขตจตุจักร,บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, บริเวณหน้าโรงเรียนราชินีบน ถ.สามเสน เขตดุสิต


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ก.ค. 2556 เวลา : 16:54:52

19-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 19, 2022, 10:17 pm