ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ตั้ง "สุนชัย คำนูญเศรษฐ" เป็นผู้ว่า กฟผ.


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(19 ก.ค.) เห็นชอบแต่งตั้ง นายสุนชัย คำนูญเศรษฐ เป็นผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายสุนชัย  เกิดเมื่อ 13 มิถุนายน พ.ศ.2499 อายุ 57 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศบ.ไฟฟ้า) วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ผ่านการอบรมหลักสูตร อาทิ Advanced Management Program จาก Harvard Business School ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
         
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน ระหว่าง  ปี 2547-2549 จากนั้น 2550-2552 เป็น ผอ.ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ,2553-2554 ผู้ช่วย ผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิงปี 2554 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ.

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ก.ค. 2556 เวลา : 15:47:51

06-06-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2023, 3:37 pm