ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสท.ออกใบอนุญาต 52คลื่นวิทยุ - 22เคเบิลทีวี / ทีวีดาวเทียม


พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ว่า วันนี้ (27 กรกฎาคม 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ที่ประชุม กสท. ได้มีการพิจารณาคำขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และอนุญาตเพิ่มเติม จำนวน 52 ใบอนุญาต แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 15 ใบอนุญาต กิจการบริการสาธารณะ5 ใบอนุญาต และกิจการบริการชุมชน 32 ใบอนุญาต จนถึงวันนี้มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว 2,312 ใบอนุญาต

2. ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) โดยได้อนุญาตช่องรายการประเภทกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 22 ใบอนุญาต (ช่องรายการ) จนถึงวันนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว 752 ใบอนุญาต (ช่องรายการ)

3. ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ และได้อนุญาตผู้ให้บริการโครงข่ายประเภทกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ จำนวน 2 ใบอนุญาต ได้แก่ บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

4. ที่ประชุม กสท. มีการพิจารณา (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. .... ซึ่งเป็นประกาศที่สำคัญ เนื่องจากเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มอีกครั้ง ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสท. และที่ประชุม กสทช. ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  เนื่องจากขณะนี้ กสท. ได้มีการออกใบอนุญาตช่องรายการประเภทกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 98 จากจำนวนผู้ยื่นขอใบอนุญาตทั้งหมด ทาง กสท. จึงจะเริ่มเน้นมาตรการการกำกับดูแลทั้งทางด้านเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม มีการโฆษณาเกินจริง ในช่องดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีที่ได้รับใบอนุญาตแล้วทุกช่อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหากพบเห็นช่องรายการใดมีการนำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม และการโฆษณาเกินจริง สามารถให้ข้อมูล หรือร้องเรียนได้ที่ Call center ของ กสทช. เบอร์ 1200 รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. คอยตรวจสอบเนื้อหา และการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ก.ค. 2556 เวลา : 18:03:09

15-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 15, 2020, 11:37 pm