ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'โครงการ ด้วยเกล้า...ด้วยข้าว : Rice For The King'


เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ข้าวตราเรดแอนท์ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด(มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานผู้สนับสนุน แถลงข่าวโครงการ ด้วยเกล้า...ด้วยข้าว: Rice For The King” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (กลาง) เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมด้วย นายวรวัฒน์ บุญหลาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 6จากซ้าย) คุณเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ 4 จากซ้าย) ณ มูลนิธิชัยพัฒนา


LastUpdate 10/08/2556 08:34:51 โดย : Admin

08-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 8, 2020, 4:19 pm