ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสทช.เสวนาติดตามผล"แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงฯ"


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดเสวนาไตรภาคีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หัวข้อ "สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ ผลจากการปฏิบัติตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ในวันนี้ (16 ส.ค.) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมบี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 80 คน


พล.ท. ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประธานคณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2555 ซึ่งกำหนดให้มีรายงานสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อเปรียบเทียบสภาพการณ์ของสื่อก่อน และหลังการประกาศใช้แผนแม่บท จึงต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ และจะมีการจัดเสวนาครอบคลุมในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อทำรายงานสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ และผลจากการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ส.ค. 2556 เวลา : 14:18:26

07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 10:40 am