ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ประวิช อำลาผู้ตรวจฯ ลั่นต้องใสสะอาดก่อนเข้า กกต.


สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอันต้องพ้นสภาพไปตามวาระทั้งคณะ 5 คน เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2556  ที่ผ่านมา และมีข่าวว่านายประวิช  รัตนเพียร  ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ที่จะลงมติสรรหาผู้ที่สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน  2556 นั้น ในวันนี้ ( 24 กันยายน 2556 ) ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายประวิช  รัตนเพียร  ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า
           " เมื่อผมได้รับทราบจากท่านผู้ใหญ่ในศาลฎีกาว่า จะกรุณาเสนอชื่อผมต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ในการเลือกผู้ที่สมควรจะเป็น กกต. ในสายของศาลฎีกา จำนวน 2 คน  เพียงแค่นี้ก็ถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุด ที่ท่านได้กรุณาเห็นว่าผมมีความเหมาะสมที่พอจะนำประสบการณ์ ที่ผ่านการทำงานมาช่วยชาติบ้านเมืองในด้านนี้ได้
           ประกอบกับผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันผมได้ทำงานรับใช้ชาติในตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน มาเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ได้ทุ่มเทกำลังความคิด ความสามารถ ทำงานร่วมกับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินอีก 2 ท่านอย่างเต็มที่ จนปัจจุบันผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่รู้จักเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนมากขึ้น รวมทั้งยังได้ใช้ประสบการณ์ในการบริหาร มาใช้ในการร่วมปรับปรุงโครงสร้างและการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อตอบสนองแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ฉับไวขึ้น จนงานที่รับผิดชอบได้สำเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ที่ได้เคยเสนอไว้แล้ว  ผมจึงตัดสินใจรับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กกต  ตามที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา
           และเมื่อตัดสินใจยินยอมรับการเสนอชื่อ ผมจึงไม่ลังเลใจในการตัดสินใจขอลาออกจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผมมีความตั้งใจจริงในการตอบเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. โดยเปิดเผย  และไม่ได้ดำเนินการในลักษณะเหยียบเรือสองแคม หรือหวังเอาแต่ประโยชน์ ถ้าไม่ได้ตำแหน่งใหม่ก็รั้งตำแหน่งเก่าเอาไว้
           หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อผมยอมรับการเสนอชื่อให้ไปทำหน้าที่ กกต. (ไม่ว่าผลการสรรหาจะออกมาเป็นอย่างไร) ผมก็ควรแสดงสปิริต สละตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดความชัดเจน และไม่เป็นการขัดต่อหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่ผมเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะต้องเป็นต้นแบบจริยธรรมที่ดี  ให้กับสังคม
           ด้วยเหตุดังกล่าว ผมจึงตัดสินใจขอลาออกจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน    เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. โดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา และได้ทำหนังสือกราบเรียนท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและให้มีผลแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป"
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ก.ย. 2556 เวลา : 18:51:43

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 5:44 pm