ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรุงเทพโพลล์ชี้ คนกรุง 48.7% วิตกเรื่องน้ำท่วม แต่คาดไม่มากเท่าปี 54 และกังวลการแก้ปัญหาของรัฐไม่สาม้คคีกัน


ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยและทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,190 คน เรื่อง  “อารมณ์ ความรู้สึก ของคนกรุงฯ ต่อสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน”พบว่า จากข่าวน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ขณะนี้ คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 48.7  เริ่มรู้สึกวิตกกังวลบ้างแล้ว ว่าจะเกิดน้ำท่วมขึ้นอีกในกรุงเทพฯ มีเพียงร้อยละ 9.9 ที่รู้สึกวิตกกังวลมาก ขณะที่ ร้อยละ 41.4 ไม่รู้สึกวิตกกังวลเลย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.0 คิดว่าน้ำน่าจะท่วมอีกในปีนี้แต่คงไม่มากและไม่นานเท่าปี 54 ขณะที่ ร้อยละ 35.0 คิดว่าน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพฯ แน่นอน
 
ส่วนความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือกับน้ำท่วมในกรุงเทพฯ ปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 54 นั้น คนกรุงเทพร้อยละ 50.2 เห็นว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมได้ดีกว่าปี 54 ร้อยละ 36.0 เห็นว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมได้เหมือนๆกับปี 54 และมีเพียง ร้อยละ 13.8 ที่เห็นว่า รัฐบาลเตรียมพร้อมได้แย่กว่าปี 54
 
สำหรับเรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องรับมือกับปัญหาน้ำท่วมจริงในพื้นที่กรุงเทพฯ คือ ความไม่สามัคคีกันในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของภาครัฐและกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 50.3) รองลงมาคือ การทุจริตคอร์รัปชั่น จากงบประมาณในการแก้ปัญหาน้ำท่วม (ร้อยละ 39.2) และความพร้อมในการรับมือเช่นการขุดลอกคูคลอง ประตูระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำ (ร้อยละ 38.1)
 
ทั้งนี้คนกรุงเทพฯ ยังได้ทำการประเมินเปรียบเทียบความเชื่อมั่นที่มีต่อ รัฐบาลและกทม.ว่าจะสามารถป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯได้ พบว่าคนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อ กทม. 5.96 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ซึ่งมากกว่าคะแนนความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล 0.27 คะแนน โดยให้คะแนนรัฐบาลเท่ากับ 5.69 คะแนน
 
สุดท้ายเมื่อถามว่าบทเรียนที่คนส่วนใหญ่ได้รับจากน้ำท่วมเมื่อปี 54 และจะนำมาปรับใช้ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ อีกในปีนี้ อันดับแรกคือ ยกของขึ้นชั้น 2 หรือขึ้นที่สูงให้หมด (ร้อยละ 20.0) รองลงมาคือ เตรียมอาหารแห้ง น้ำดื่ม เรือ และกระสอบทรายกั้นน้ำ (ร้อยละ 19.8) และติดตามข้อมูลข่าวสารน้ำท่วมด้วยตนเองตลอดเวลา เพื่อความไม่ประมาท โดยไม่หวังพึ่งรัฐเพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 14.5)


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ต.ค. 2556 เวลา : 11:46:15

24-10-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 24, 2021, 10:20 pm