ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจ "ยิ่งลักษณ์" พท.ประท้วงขอเอกสาร


 

 

 

เช้าวันนี้ (26 พฤศจิกายน 2556) เมื่อเวลา 10.00 น. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม และมี ส.ส.ลงชื่อเข้าประชุม 319 ราย จากทั้งหมด 492 ราย

ทั้งนี้ บรรยากาศในการอภิปราย มีการประท้วงจากทั้งพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดการอภิปราย โดยพรรคเพื่อไทยร้องขอให้แจกเอกสารเกี่ยวกับญัตติและคำร้่องขอถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน เพื่อตรวจสอบว่าฝ่ายค้านอภิปรายอยู่ในประเด็นหรือไม่ และจำเป็นต่อการตัดสินใจลงมติ
 
อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายมีเอกสาร 3 ชิ้น ได้แก่ 1.ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งรัฐธรมนูญระบุให้ทำเป็นหนังสือ โดยฝ่ายค้านได้ทำและยื่นต่อประธานสภาฯ แล้ว 2.เอกสารคำร้่องขอถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง ซึ่งยื่นต่อประธานวุฒิสภาแล้ว โดยเอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารลับ ที่จะต้องส่งต่อให้กับ ปปช. เท่านั้น แต่พรรคเพื่อไทยกำลังประท้วงเพื่อขอเอกสารนี้ และ 3.เอกสารหลักฐานการยื่นคำร้องถอดถอน ซึ่งเป็นเอกสารที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาออกให้กับผู้ยืนอภิปราย 
 
การที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยจะร้องขอเอกสารในข้อที่ 2 ซึ่งเป็นเสมือนข้อสอบทั้งที่เป็นเอกสารลับจึงไม่ถูกต้อง และก่อนหน้านี้ ประธานสภาฯ ได้ขอเอกสารนี้ดูแล้ว เพื่อควบคุมการประชุม ฝ่ายค้านก็ได้ส่งเอกสารให้แล้ว แต่การจะเผยแพร่ข้อสอบให้กับสมาชิกรัฐสภาทุกคนคงไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ
 
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวสรุปว่า เพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ได้ประชุมฝ่ายกฎหมายรัฐสภา ซึ่งเห็นตรงกันว่า การยื่นญัตติไม่ไว้วางใจต้องยื่นสำเนาคำร้องถอดถอนด้วยจึงจะสมบูรณ์ ขณะที่วิปฝ่ายรัฐบาลก็ขอสำเนานี้แนบกับญัตติด้วย เพราะพรรคเพื่อไทยสมัยที่เป็นฝ่ายค้านเคยแนบสำเนาถอดถอนกับญัตติด้วย ดังนั้น คราวนี้จึงขอให้พรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นควรให้แนบเอกสารถอดถอนกับญัตติ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี ขอความเห็นใจจากฝ่ายค้านให้ยื่นสำเนาเอกสารถอดถอนแก่สมาชิกทุกคนด้วย จึงขอวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่สำเนาเอกสารแจกสมาชิกทุกคน
 

LastUpdate 26/11/2556 11:02:08 โดย : Admin

11-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 11, 2020, 7:40 am