ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'สมศักดิ์'สั่งงดการประชุมร่วมรัฐสภา 28 พ.ย.


 

 

 

มีรายงานว่า นายอำนวย คลังผา ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ในวันที่ 28  พ.ย.นี้  จะไม่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แม้จะมีการแจ้งระเบียบวาระไปก่อนหน้านี้แล้ว   ซึ่งได้ประสานกับผู้นำฝ่ายค้านแล้ว  และแจ้งต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอยกเลิกไปแล้ว

ก่อนหน้านี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา มีคำสั่งนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา คือ บันทึกความเข้าใจลับระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและปากีสถาน ตามที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ รวมถึงวาระเรื่องด่วนที่คณะรัฐมนตรี เสนอเข้าสู่การพิจารณา จำนวน 22 เรื่อง เช่น กรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการอาเซียน บันทึกการหารือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหราชอาณาจักร บันทึกการหารือระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพพม่า ร่างกรอบการเจรจาเพื่อการยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 เป็นองค์การระหว่างประเทศ และการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

มีรายงานว่า เหตุที่ต้องยกเลิกการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้มีเพียงการพิจารณากรอบการเจรจาการค้า ตามมาตรา 190 เท่านั้น แต่มีการสอดแทรกการหารือเพื่อลงมติไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลลรัฐรรมนูญ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นทึ่มา ส.ว.ด้วย ซึงฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยภ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 พ.ย. 2556 เวลา : 10:19:21

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555