ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โฆษกกลาโหมวอนหยุดดึงทหารโยงการเมือง


 

 

พ.อ. ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ได้ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคล และกลุ่มเคลื่อนไหว ทางการเมืองได้นำสถาบันหลักของชาติมากล่าวอ้าง รวมทั้งอาจมีการแอบอ้างชื่อ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งที่ยังรับราชการ และเกษียณอายุราชการไปแล้ว ทั้งโดยเจตนา หรือได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนว่า มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน ทั้งมีแนวความคิดเช่นเดียวกับกลุ่มบุคคล และกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของตน เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนั้น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และได้รับการปรารภจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายท่านขอให้มีการระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เพราะอาจจะส่งผลทำให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวอ้าง ได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากพี่น้องประชาชนทั่วไป โดยที่ผ่านมานายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวอ้างดังกล่าวได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพ และประเทศชาติได้รับการยกย่องสรรเสริญในคุณงามความดีมาโดยตลอด

 " จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังกลุ่มบุคคล และกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้กรุณางดเว้นการกระทำดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำสถาบันหลักของชาติมากล่าวอ้าง รวมทั้งการพาดพิงชื่อนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ที่ต้องการเห็นความสงบสุขของประเทศ รวมทั้งใคร่ขอให้พี่น้องประชาชน ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างระมัดระวังและพิจารณาไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดี" โฆษกกลาโหม กล่าว

พ.อ.ธนาธิป กล่าวด้วยว่า กระทรวงกลาโหมขอยืนยันว่า จะคำนึงถึงบทบาท และหน้าที่ด้านความมั่นคงดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศตามกรอบของกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญให้ดีที่สุดพร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็นรอบด้านเพื่อกำหนดบทบาท และการปฏิบัติให้เหมาะสมอันจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติและเชื่อว่าทุกฝ่ายจะร่วมแรงร่วมใจทุ่มเท ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญญาอย่างเต็มที่เพื่อให้วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในครั้งนี้ลุล่วงเป็นไปด้วยดี และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ธ.ค. 2556 เวลา : 16:47:19

03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 12:59 pm