ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปภ. ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาว 22 จังหวัด


 
 
 
 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) แล้ว 22 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,598,211 ครัวเรือน 9,191,610 คน โดยภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ลำปาง แพร่ น่าน ตาก พะเยา เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ เลย นครพนม หนองบัวลำภู สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ หนองคาย ศรีสะเกษ บึงกาฬ และยโสธร ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี
 
 ปภ.ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยประสานจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวระดับจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน สนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแจกจ่ายผู้ประสบภัยหนาว ตลอดจนวางมาตรการเชิงรุกป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยในช่วงฤดูหนาว ทั้งไฟป่า หมอกควัน อุบัติเหตุทางถนนในช่วงหมอกลงจัด อัคคีภัยในช่วงสภาพอากาศแห้ง โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการผิงไฟให้ความอบอุ่นกับร่างกาย เพื่อป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน
 
ทั้งนี้ จากการประสานข้อมูลสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า มวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริเวณประเทศไทย ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จึงขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สำหรับประชาชนที่ประสบภัยหนาวสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:46:04

01-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 1, 2020, 4:48 pm