ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปภ. แจ้งพื้นที่ประสบภัยหนาวเพิ่มเป็น 33 จังหวัด


 

 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) แล้ว 33 จังหวัด รวม 364 อำเภอ 2,831 ตำบล 33,173 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,871,846 ครัวเรือน 19,711,951 คน 
 
ทั้งนี้ พื้นที่ประสบภัยหนาวแบ่งเป็นภาคเหนือ 12 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด โดย ปภ.ได้ประสานจังหวัด ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวระดับจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานการช่วยเหลือ พร้อมจัดสรรงบประมาณจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวสำรอง แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย ทั้งไฟป่า หมอกควัน อุบัติเหตุทางถนนช่วงหมอกลงจัด อัคคีภัยช่วงสภาพอากาศแห้ง ซึ่งจากการติดตามสภาพอากาศ คาดว่า จะหนาวเย็นต่อเนื่องถึงช่วงปีใหม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แจ้งเหตุและติดต่อขอความช่วยเหลือ ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ธ.ค. 2556 เวลา : 11:20:07

08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 7:31 am