ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
"สุภา" คว้าเก้าอี้ กรรมการ ป.ป.ช.


วันนี้ (9 เม.ย.)ในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป.ป.ช. แทนนายใจเด็ด พรไชยา กรรมการ ป.ป.ช. ที่หมดวาระดำรงตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานกรรมการสรรหา นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้เข้าประชุมกัน พิจารณาจากรายชื่อทั้งหมด จำนวน 14 คน

หลังจากที่พิจารณาเสร็จแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเลือก น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.

คณะกรรมการสรรหาจะได้นำรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.ช. เสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ในชั้นวุฒิสภา

ทั้งนี้  น.ส.สุภา ปิยะจิตติรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยคะแนนเสียง2คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2 ใน 3 เสียง ของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 เม.ย. 2557 เวลา : 18:37:22

11-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 11, 2020, 2:08 pm