ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปลัดคลังฯ ลงนามแต่งตั้ง "กฤษฎา จีนะวิจารณะ" ผอ.สศค.เป็นโฆษกคลัง


 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะโฆษกกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินมาตรการต่างๆ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการคลัง

โดยแต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคนใหม่ (สศค.) เป็นโฆษกกระทรวงการคลัง

พร้อมกันนี้ แต่งตั้ง นายเอกนิติ นิติฑัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการ สศค. เป็นรองโฆษกกระทรวงการคลัง  และนายสุภวุฒิ รังษีภโนดร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารนิเทศการคลังเป็นเลขานุการคณะโฆษกกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา

โดยคณะโฆษกฯ จะมีอำนาจหน้าที่ คือ 1) แถลงข่าวและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สาธารณชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการคลัง 2) เชิญผู้แทนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่น ๆในกำกับของกระทรวงการคลังเข้าร่วมแถลงข่าว
          
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะโฆษก 4)ติดตามและวิเคราะห์ข่าวสารที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ หากพบว่าข้อมูลข่าวสารใดมีความคลาดเคลื่อนหรือขาดความชัดเจน ให้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และ 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ก.ค. 2557 เวลา : 14:19:44

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 12:07 am