ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กบง.ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ทุกชนิด 0.25 บาท/ลิตร


 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดอีก 0.25 บาท/ลิตร ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น583 ล้านบาท/เดือน


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ) ในฐานะ ประธาน กบง. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่21 สิงหาคม  2557 ว่า  ที่ประชุม กบง. เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล 95, แก๊สโซฮอล 91, E20, E85 และน้ำมันดีเซล ขึ้น 0.25 บาท/ลิตร

ซึ่งจะทำให้อัตราการจัดเก็บน้ำมันชื้อเพลิงเป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน จากเดิม 11.60 บาท/ลิตร เป็น 11.85 บาท/ลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 เดิม 4.60 บาท/ลิตร เป็น 4.85 บาท/ลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 เดิม 2.50 บาท/ลิตร เป็น 2.75 บาท/ลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 เดิม 0.25 บาท/ลิตร เป็น 0.50 บาท/ลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล E85 เดิม -10.00 บาท/ลิตร เป็น -9.75 บาท/ลิตร และน้ำมันดีเซล เดิม 1.30 บาท/ลิตร เป็น 1.55 บาท/ลิตร

 ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้จะส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ประมาณ 583 ล้านบาท/เดือน จากเดิมมีรายรับ 3,120ล้านบาท/เดือน  เป็นมีรายรับ  3,703  ล้านบาท/เดือน  โดยฐานะกองทุนน้ำมันฯ  ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2557 ยังคง
มีฐานะสุทธิติดลบประมาณ 7,646 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังคงปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับการประชุม กบง. ครั้งก่อน โดยราคาปิดตลาด  ณ  วันที่ 20  สิงหาคม  2557  น้ำมันดิบดูไบ อยู่ที่  100.09  เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล  น้ำมันเบนซิน 95 อยู่ที่ 110.52 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และน้ำมันดีเซล อยู่ที่  115.83 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ส.ค. 2557 เวลา : 12:32:13

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 4:48 am