ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บมจ.ไทยออยล์ แจ้งกรรมการ 4 คน ยื่นลาออก
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรรมการ บริษัทฯ 4 ท่านแจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

1.นายธนวัฒน์    อัมพุนันทน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2.นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3.พล.อ.ไตรศักดิ์   อินทรรัสมี    กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.นายสมเกียรติ    หัตถโกศล    กรรมการ

ทั้งนี้    การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายน2557เป็นต้นไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ส.ค. 2557 เวลา : 19:20:15

07-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 7, 2020, 12:22 am