ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สำนักเลขาฯครม.ส่งหนังสือด่วนถึงทุกกระทรวง "ชะลอแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการ"


 วันนี้ ( 27 ส.ค.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด นร 0506/ว78 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ส่งถึงปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เรื่องการชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยเนื้อหาในหนังสือระบุ เพื่อให้การบริหารบุคลากรภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับออกไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่และกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มีหนังสือชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐของทุกกระทรวงออกมาแล้ว ซึ่งการอนุมัติโยกย้ายทั้งหมดจะนำเข้าพิจารณาอีกครั้งภายหลังจากมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และตนยังไม่ทราบว่าจะมีผลย้อนหลังถึงวันที่เท่าไร เนื่องจากมีการเซ็นอนุมัติโยกย้ายบางกระทรวงออกไปบ้างแล้ว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ส.ค. 2557 เวลา : 17:37:22

09-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 9, 2020, 7:18 pm