ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.คมนาคม เดินหน้าโครงการสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา วงเงิน 8.46 หมื่นล.


นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ด้านระบบขนส่งเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หรือ AEC ว่า ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ได้มีการศึกษาการประเมินศักยภาพ และเตรียมความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและบริการการขนส่งของไทย รองรับ AEC เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปดำเนินโครงการต่อไป  โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อโครงข่ายเดิมให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านอุตสาหกรรมโลจิติกส์ ซึ่งแผนทั้งหมดจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งไทยระยะเวลา 8 ปี

โดยล่าสุด กรมทางหลวงได้นำส่งรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา มายังกระทรวงคมนาคมแล้ว และเห็นว่าควรต้องมีการประชุมระดับกระทรวงฯ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมหารือ เพื่อเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคมนี้

สำหรับมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา มีระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงิน 84,600 ล้านบาท โดยเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 6,000 ล้านบาท รูปแบบการลงทุนเบื้องต้นที่มีความเหมาะสมมากสุดด้วยวิธีให้เอกชนลงทุนก่อนแล้วรัฐผ่อนจ่าย หรือ Project Finance


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ม.ค. 2558 เวลา : 19:20:29

10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 8:13 pm