ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กฟน. เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในช่วงฤดูร้อน มั่นใจการปิดซ่อมแหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติจากพม่าไม่กระทบกับการ จ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่การให้บริ การของ กฟน. พร้อมกันนี้ยังได้มีการพัฒนานวัตกรรมงานบริการด้วยระบบบริหารงานภาคสนาม เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า และปรับทัศนียภาพให้สวยงามมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (18 มีนาคม 2558) นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าร้อนของทุกปี จะมีความต้องการการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงฤดูกาลอื่นๆ ในขณะเดียวกันแหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติของประเทศพม่าจะปิดซ่อมบำรุงระหว่างวันที่ 10-19 เม.ย. 2558 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพม หานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

พร้อมทั้งมีการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้า หม้อแปลง และสถานีไฟฟ้าย่อย ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตก/ดับ พร้อมกันนี้ การไฟฟ้านครหลวงยังได้มีการพัฒนานวัตกรรมงานบริการ โดยนำระบบริหารงานภาคสนาม (Field Force Management) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่านทาง MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1130 หรือ MEA Smart Life Application จะมีการแจ้งเหตุดังกล่าวไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อการแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไข ตลอดจนแจ้งผลการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้การไฟฟ้านครหลวงยังได้มีการวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถเกี่ยวสายสื่อสารจนส่งผลกระทบต่อเสาไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสาไฟฟ้าล้มทำให้ไฟฟ้าดับในบริเวณกว้างได้ ตลอดจนเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่มหานครให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

 


บันทึกโดย : วันที่ : 18 มี.ค. 2558 เวลา : 19:08:01

21-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 21, 2020, 12:39 am