ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขสมก.จัดรถเมล์ฟรีไหว้พระ 9 วัด 2-5 เม.ย. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ขสมก.แจ้งข่าวว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในวันที่  2 เมษายน 2558 ภายใต้ชื่อ “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ5รอบ 2เมษายน2558”  โดยให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ   เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ขสมก.ร่วมเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดรถเมล์ฟรี  จำนวน 20คัน ให้บริการไหว้พระ 9วัด  รอบเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่ 2-5เมษายน 2558  โดยรับ-ส่งผู้ใช้บริการจากอู่หมอชิต2– วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  เริ่มวิ่งให้บริการคันแรก  ตั้งแต่เวลา  08.00น.  คันสุดท้ายออกจากอู่หมอชิต 2เวลา 18.00น.

สำหรับรถเมล์ที่จัดให้บริการในครั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากป้ายหน้ารถจะมีข้อความ“รถเมล์ฟรีไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์”  โดยมีเส้นทางให้บริการผ่านวัดต่างๆจำนวน 9วัด ดังนี้วัดเบญจมบพิตร วัดสามพระยา วัดบวรนิเวศวรวิหาร วัดชนะสงคราม วัดมหาธาตุวัดพระเชตุพน  (วัดโพธิ์) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสระเกศราชวรมหาวิหารนอกจากนี้  ขสมก.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษให้บริการผู้โดยสารตามจุดให้บริการณ วัดต่างๆ

ในเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน  และจุดให้บริการที่อู่หมอชิต2  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกด้วยมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์  Call Center 1348  ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 มี.ค. 2558 เวลา : 19:46:07

21-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 21, 2020, 12:18 am