ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
การประปานครหลวงชี้แจง น้ำประปาที่ผลิตคุณภาพยังปกติ ไม่มีรสกร่อย


นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้แจ้งผ่านสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การรับมือกับปัญหาวิกฤตน้ำในแม่น้ำเจ้า พระยา  ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปากร่อยนั้น ขณะนี้ น้ำประปาที่ กปน. ผลิตได้ ยังมีคุณภาพและรสชาติเป็นปกติ ไม่ได้มีรสกร่อยแต่อย่างใด เพียงแต่แจ้งล่วงหน้าว่าอาจเกิดปัญหาได้ และเพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลใจ กปน. ขอแนะนำเว็บเพจ http://twqonline.mwa.co.th เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำออนไลน์ โดยเฉพาะข้อมูลค่าความนำไฟฟ้าด้วยตนเอง (ค่าความนำไฟฟ้า คือ ความสามารถที่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่าน เนื่องจากมีแร่ธาตุในน้ำมาก ซึ่งส่วนหนึ่งคือเกลือ ส่วนน้ำกลั่นไม่มีแร่ธาตุเลย ค่าความนำไฟฟ้าคือศูนย์ ในขณะที่น้ำแร่ ถือเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุสูง นั่นคือ มีค่าการนำไฟฟ้าสูงด้วยเช่นกัน) หากค่าความนำไฟฟ้าในน้ำประปามีระดับ 1,200 หน่วยเมื่อใด จะทำให้น้ำประปามีรสชาติกร่อยได้ ซึ่งขณะนี้ค่าความนำไฟฟ้าในน้ำประปา อยู่ในระดับประมาณ 160-550 หน่วยเท่านั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าได้วิตกกังวล กปน. จะแจ้งข่าวให้ทราบเป็นระยะ ๆ
    
ส่วนกรณีให้ประชาชนสำรองน้ำประปาไว้สำหรับดื่ม ครัวเรือนละ 60 ลิตรนั้น เป็นเพียงการประมาณการคร่าว ๆ หากน้ำประปามีค่าความนำไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ 700 หน่วยขึ้นไป จนเข้าใกล้ 1,200 หน่วย ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้น้ำประปามีรสกร่อย ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวันพระที่น้ำทะเลจะขึ้นสูง  เมื่อนั้นจึงจะเริ่มสำรองน้ำไว้สำหรับดื่ม อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ขอให้ประชาชนใช้น้ำประปาอย่างประหยัด เพื่อช่วยกันประหยัดน้ำต้นทุนในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับใช้กับทุกภาคส่วนให้ นานที่สุด


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 มิ.ย. 2558 เวลา : 17:32:10

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 3:16 pm