ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปน.มอบของที่ระลึกพิเศษให้ผู้ใช้น้ำที่ลดปริมาณการใช้น้ำได้สูงสุด


นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งเป็นวิกฤติของชาติในขณะนี้ กปน. จึงรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดย กปน. จัดกิจกรรม ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา  เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) โดยจะพิจารณาจากใบแจ้งค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำทุกรายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมุทรปราการ โดย กปน. จะมีของที่ระลึกมอบให้ผู้ใช้น้ำถึงบ้านที่ประหยัดน้ำได้ตามเกณฑ์กำหนด ดังนี้
   
ครั้งที่ 1  ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนสิงหาคม 2558 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 ต้องลดปริมาณการใช้น้ำได้ 10% และปริมาณการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร
    
ครั้งที่ 2 ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนกันยายน 2558 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ต้องลดปริมาณการใช้น้ำได้ 10% และปริมาณการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร
    
นอกจากนี้ กปน. ยังจะมอบของที่ระลึกพิเศษให้ผู้ใช้น้ำที่ลดปริมาณการใช้น้ำได้สูงสุด 5 อันดับแรกของผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย (R1) และประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ (R2) อีกด้วย  ทั้งนี้ นายธนศักดิ์ กล่าวว่า แม้ภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงภัยแล้งปีนี้จะเป็นวิกฤติ แต่ก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้ประชาชนได้หันมาร่วมมือกันอย่างจริงจังใน การใช้น้ำอย่างประหยัด “เปิดใช้เท่าที่จำเป็น และปิดเมื่อเลิกใช้” เนื่องจากปัญหาน้ำขาดแคลนจากภัยแล้ง อาจจะเป็นเรื่องที่พวกเราต้องเตรียมรับมือกันในปีต่อไปอีกก็เป็นได้
    
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาสาขา หรือศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ค. 2558 เวลา : 19:08:10

14-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2022, 11:29 am