ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
THCOM ประกาศแต่งตั้ง "ไพบูลย์ ภานุวัฒน์วงศ์" นั่ง CEO แทน "ศุภจี สุธรรมพันธุ์"


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ประกาศแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่จะไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทไทยคมระบุว่า นายไพบูลย์ มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนางศุภจี เพื่อนำพาให้บริษัทฯให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดยนายไพบูลย์ได้ร่วมงานกับไทยคมมายาวนานกว่า 23 ปี และดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิคในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) จากมหาวิทยาลัยเยล และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในปี 2552 ยังได้สำเร็จหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยนายไพบูลย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในธุรกิจดาวเทียม


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ส.ค. 2558 เวลา : 11:17:29

26-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 26, 2023, 3:54 am