ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
BTS ชดเชยเที่ยวเดินทางพิเศษ 2 เที่ยวให้ผู้โดยสาร


บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) แจ้งในวันนี้ กรณีชดเชยสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิท หรือ บัตรบีทีเอส สมาร์ทพาส ประเภท 30 วันสำหรับสำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้องในการเดินรถ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

โดยระบุว่า บริษัทจะชดเชยเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 2 เที่ยวให้กับผู้โดยสาร โดยบัตรแรบบิท หรือบัตรบีทีเอส สมาร์ทพาส ประเภท30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษได้ จะต้องมีเที่ยวเดินทางคงเหลือในบัตร ณ วันที่บัตรหมดอายุระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 24 มีนาคม 2559 (ครบกำหนดการใช้เที่ยวเดินทาง 30 วัน) ทั้งนี้ บัตรที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น จึงจะได้รับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 2 เที่ยว ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับการเติมเที่ยวเดินทางพิเศษได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารบีทีเอสทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2559 เท่านั้น


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ก.พ. 2559 เวลา : 10:41:48

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 12:57 pm