ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาขยะตกค้าง-ตั้งโรงกำจัดของประเทศ


 


พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ และได้จัดทำโรดแมป(Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่วิกฤต (ขยะเก่า) 2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสม (ขยะใหม่) 3.การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะ 4.สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
 
 

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งกำจัดขยะค้างเก่าในพื้นที่วิกฤติ 6 จังหวัด ไปแล้ว 9 ล้านตัน จาก 11 ล้านตัน ส่วนพื้นที่อื่นทั่วประเทศ ได้ขนย้ายไปกำจัดอย่างถูกต้อง หรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/ พลังงานไฟฟ้า รวมแล้ว 20 ล้านตัน ทำให้การกำจัดขยะตกค้างของประเทศ มีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 66 จากปริมาณขยะทั้งหมด 30.5 ล้านตัน

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า สำหรับขยะใหม่ กระทรวงมหาดไทย (มท.)ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. คัดแยกขยะต้นทาง เก็บขนแยกประเภท และส่งไปกำจัดตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง มีการตั้งจุดรวบรวมของเสียอันตราย  83 แห่งทั่วประเทศ และส่งเสริมการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster) ในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะช่วยกำจัดขยะใหม่ได้เพิ่มขึ้นอีกปีละประมาณ 2.18 ล้านตัน จากเดิมที่สามารถกำจัดได้ 12.7 ล้านตันในแต่ละปี

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมลงทุนเดินระบบการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงาน โดยเปิดดำเนินการแล้ว 2 แห่ง ที่จ.ภูเก็ต และจ.สงขลา สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 15 เมกกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 4 แห่ง คือ กทม. ขอนแก่น พัทลุง และหนองคาย ซึ่งคาดว่าจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 15 เมกกะวัตต์

ท่านนายกฯ กำชับให้ มท. และทส. เร่งดำเนินการกำจัดขยะตกค้างในพื้นที่วิกฤตที่ยังเหลืออยู่ รวมทั้งการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงกำจัดขยะในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของทุกจังหวัด พร้อมทั้งให้ ศธ. ดำเนินการตามแผนสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะแก่นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย 30,000 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในปี 59”พล.ต.สรรเสริญกล่าว 

บันทึกโดย : วันที่ : 05 มี.ค. 2559 เวลา : 13:07:51

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 8:49 am