ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
1ปี6เดือนปชช.ให้คะแนน'บิ๊กตู่'7.9คะแนน/จี้เร่งแก้ศก.


 


หลังจากที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57 จนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ยังไม่ปกติ จึงเป็นที่จับตามองของสังคมว่าจะบริหารบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปในทิศทางใด เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐบาลที่จะบริหารประเทศได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 
 
 

 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง 1 ปี6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 5,476 คน ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.- 5 มี.ค. 2559

     
1. ประชาชนให้คะแนนการทำงานของ “รัฐบาล” ในรอบ 1 ปี 6 เดือน (คะแนนเต็ม 10)
          อันดับ 1 ความตั้งใจในการทำงาน ของ “นายกรัฐมนตรี” 7.90 คะแนน
          อันดับ 2 ความจริงใจ ของ “รัฐบาล” 7.20 คะแนน
          อันดับ 3 ความตั้งใจในการทำงาน ของ “คณะรัฐมนตรี” ทั้งชุด 7.11 คะแนน
          อันดับ 4 ผลงาน ของ “นายกรัฐมนตรี” 7.07 คะแนน
          อันดับ 5 ความสามัคคีของ “รัฐบาล” 7.05 คะแนน
          อันดับ 6 ความซื่อสัตย์สุจริต ของ “รัฐบาล” 7.02 คะแนน
          อันดับ 7 ผลงาน ของ “คณะรัฐมนตรี” ทั้งชุด 6.73 คะแนน
          อันดับ 8 การให้อิสระแก่ข้าราชการประจา 6.62 คะแนน
         
2. ประชาชนให้คะแนนผลงานของรัฐบาลแต่ละกระทรวง ในรอบ 1 ปี 6 เดือน (คะแนนเต็ม 10)
          อันดับ 1 กระทรวงกลาโหม 7.99 คะแนน
          อันดับ 2 กระทรวงวัฒนธรรม 6.96 คะแนน
          อันดับ 3 กระทรวงมหาดไทย 6.95 คะแนน
          อันดับ 4 กระทรวงยุติธรรม 6.93 คะแนน
          อันดับ 5 กระทรวงการต่างประเทศ 6.89 คะแนน
          อันดับ 6 กระทรวงพลังงาน 6.88 คะแนน
          อันดับ 7 กระทรวงแรงงาน 6.82 คะแนน
          อันดับ 8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6.78 คะแนน
          อันดับ 9 กระทรวงการคลัง 6.76 คะแนน
          อันดับ 10 กระทรวงศึกษาธิการ 6.70 คะแนน
          อันดับ 11 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.68 คะแนน
          อันดับ 12 กระทรวงสาธารณสุข 6.66 คะแนน
          อันดับ 13 กระทรวงพาณิชย์ 6.59 คะแนน
          อันดับ 14 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.55 คะแนน
          อันดับ 15 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.52 คะแนน
          อันดับ 16 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6.51 คะแนน
          อันดับ 17 กระทรวงคมนาคม 6.46 คะแนน
          อันดับ 18 กระทรวงอุตสาหกรรม 6.42 คะแนน
          อันดับ 19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.32 คะแนน
         
3. “ผลงานยอดเยี่ยม” ของ รัฐบาลที่ประชาชนพอใจมากที่สุด คือ
          อันดับ 1 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 73.35%
          อันดับ 2 การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐและเอกชน 70.95%
          อันดับ 3 การปกป้องเชิดชูสถาบัน 68.66%
          อันดับ 4 ลดราคาน้ำมัน พลังงาน 61.34%
          อันดับ 5 การจัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 60.17%
         
4. “ผลงานยอดแย่” ของ รัฐบาลที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุด คือ
          อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สินค้าแพง 81.41%
          อันดับ 2 การแก้ปัญหาภาคการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า 79.04%
          อันดับ 3 การแก้ปัญหาปากท้อง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 75.63%
          อันดับ 4 การแก้ปัญหาจราจร การพัฒนาระบบคมนาคม 66.16%
          อันดับ 5 การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ภัยแล้ง 64.73%

บันทึกโดย : วันที่ : 06 มี.ค. 2559 เวลา : 10:30:50

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 9:00 am