ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.เกษตรฯร่วมมือด้านประมง7ประเทศเร่งแก้ปัญหาIUU


 


กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าผสานความร่วมมือด้านประมง 7 ประเทศ หวังเร่งแก้ปัญหา IUU รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ และการค้าขายประมงระหว่างกันอย่างยั่งยืน
 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการด้านความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ (MOU) ตามข้อกำหนด ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EU ล่าสุดมีการดำเนินการแล้วใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี สเปน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิจิ จีน โดยมีการยกร่างบันทึกความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง (MOU) และจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติความร่วมมือเฉพาะด้าน (AI) ซึ่งโดยรวมมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUUF) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการค้าสินค้าประมงระหว่างกัน

 พลเอก ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดทางสเปนมีความประสงค์จะมีความร่วมมือด้านประมงกับไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการติดตามตำแหน่ง เรือประมง (VMS) ของไทย ซึ่งกรมประมงได้ยกร่าง MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อมของสเปน และกรมประมงสเปนได้รับร่าง MOU แล้ว รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือโดยขอให้มีผู้แทนไทยเดินทางไปหารือรายละเอียด ทั้งนี้ กรมประมงได้ส่งร่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาถ้อยคำและข้อกฎหมาย จากนั้นคาดว่าจะเดินทางไปหารือและดูงานระบบ VMS ที่สเปนได้ในเดือน มี.ค. นี้

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรฯ นำโดยอธิบดีกรมประมง และตัวแทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) มีกำหนดเดินทางไปหารือกับประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเดิมเคยมี Agreement ระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ณ ประเทศไทย ด้านเกษตร ลงนามเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2546 และในปัจจุบันกำลังจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติความร่วมมือเฉพาะด้าน (IA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจับสัตว์น้ำ การขนถ่ายสัตว์น้ำ การนำสัตว์น้ำขึ้นท่า สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ และการออกเอกสารใบรับรองฯ กำกับ รวมทั้งส่งเสริมการค้า การวิจัยร่วมกัน ซึ่งไทยจะได้รับประโยชน์ด้านข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU ในอนาคต และจะช่วยสร้างบรรทัดฐานในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน สร้างมาตรการ/กฎระเบียบใหม่เทียบเท่าสากลอีกด้วย

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 มี.ค. 2559 เวลา : 13:13:47

19-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 19, 2022, 9:06 pm