ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธ.ก.ส.หนุนสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังจัดสินเชื่อ 2,500 ลบ. จูงใจเแปรรูปสินค้า


 ธ.ก.ส.ออกมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มในสำปะหลัง ปี 2558/59 วงเงิน 2,500 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 2 จูงใจเกษตรกรรวบรวมและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต รวมทั้งชะลอการขายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก


 

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า   ธ.ก.ส.ได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังปี 2558/59 วงเงิน 2,500 ล้านบาทขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อแปรรูปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายมันสำปะหลังได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมในช่วงที่มีผลผลิตหัวมันสำปะหลังออกสู่ตลาดจำนวนมาก

โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ประกอบไปด้วย สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมหัวมันสำปะหลังสดเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อแปรรูป สำหรับวงเงินกู้ของลูกค้าแต่ละรายขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินกู้ตามแผนธุรกิจในการรวบรวมหรือแปรรูปมันสำปะหลัง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันได้รับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถรวบรวมมันสำปะหลังสดจากสมาชิกได้จำนวน 1,000,000 ตัน

“ธ.ก.ส.คาดว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สามารถดึงปริมาณหัวมันสดส่วนเกินออกจากตลาดได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งจำหน่ายมันสำปะหลังในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสำหรับเกษตรกรในการนำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดกลางหรือแหล่งซื้อขายในเมืองได้อีกด้วย” นายลักษณ์กล่าว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 15:36:19

06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 5:52 am