ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯ สั่งการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาภัยแล้ง


 


วันนี้ (8มี.ค.59) เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมฯ ถึงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการต่อที่ประชุม
 
 
 
 
โดยได้ฝากข้อห่วงใยถึงประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งว่า ให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในเรื่องของการประหยัดน้ำให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการปรับโครงสร้างการเกษตรให้เป็นการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ครบวงจร โดยเริ่มจากการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและเหมาะสมกับพื้นที่

สำหรับมาตรการในการระบายน้ำใน 4 เขื่อนหลักที่กำหนดไว้คือประมาณวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถสร้างฝายได้ให้ร่วมกันดำเนินการสร้างฝายเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนในช่วงที่มีฝนตกเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะนำน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วมาใช้ในการเกษตรต่อไป

ด้าน พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมฯ ถึงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงวัฒนธรรมได้สรุปผลการดำเนินงานการจัดงานวันมาฆบูชาให้คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันจัดงานดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ พร้อมสั่งการเพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เคยจัดขึ้นทุกปีในวันสำคัญทางศาสนา โดยขอให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การจัดกิจกรรมร่วมระหว่างศาสนาต่าง ๆ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ฯลฯ เพื่อยกระดับให้ประชาชนคนไทยทุกคนให้มีจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีและลดความขัดแย้งในสังคมเพื่อให้สังคมและประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 18:49:43

06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 6:14 pm