ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
แถลงการณ์ ฉบับ22 ในหลวงพระปรอท(ไข้)ลดลง


 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 22

 

 


วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานผลการติดตามการถวายการรักษาว่า หลังจากได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะร่วมกับกายภาพบำบัดพระปรอท (ไข้) ได้ลดลงเป็นลำดับ ผลของการตรวจด้วยวิธีพิเศษทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับรายงานเพิ่มเติมมาแล้ว ไม่พบการอักเสบจากเชื้อโรค ผลการตรวจพระโลหิตชี้วัดว่า การอักเสบลดลงอีก ส่วนการอักเสบที่พระข้อหายเป็นปกติ 

คณะแพทย์ฯ ได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตแล้ว แต่ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะลดการอักเสบ และถวายออกซิเจนร่วมกับกายภาพบำบัด กับติดตามพระอาการต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง 
8 มีนาคม พุทธศักราช2559
 
 

LastUpdate 08/03/2559 19:15:24 โดย : Admin

18-08-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555