ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เล็งขยายการค้าการลงทุนสู่เนปาล


 


เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Khaga Nath Adhikari) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เพื่อหารือในประเด็นด้านความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเนปาล 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยและเนปาลมีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและมีขนาดเศรษฐกิจที่ยังไม่เติบโตมาก รายได้หลักของประเทศมาจากเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 2558 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน 
 
 
 
 

ในการนี้ เนปาลขอให้ฝ่ายไทยช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าเนปาลที่จะจัดขึ้น ณ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ในช่วงวันที่ 21-25 เมษายน ศกนี้ และขอให้ไทยลดภาษีนำเข้าให้กับเนปาล ที่เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ตลอดจนความเป็นไปได้ในการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่เนปาล (Preferential Trade Agreement: PTA) เป็นต้น ฝ่ายไทยแจ้งว่า ยินดีอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าของเนปาล สำหรับการค้าระหว่างไทยและเนปาล ไทยได้ยกเว้นภาษีและโควต้าให้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (รวมเนปาล) ภายใต้โครงการ Duty-Free-Quota-Free มาตั้งแต่ปีที่แล้ว และยินดีพิจารณาสินค้าอื่นๆ ที่เนปาลไปประกอบการทบทวน DFQF ในปีหน้า 

นอกจากนั้น ไทยยินดีให้ความช่วยเหลือเนปาลในการพัฒนาสินค้าหัตกรรม อาทิ การออกแบบ การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น โดยอาจเป็นการส่งผู้เชี่ยวชาญไปฝึกอบรมที่เนปาล หรือผู้แทนเนปาลมาเรียนและดูงานในประเทศไทย ในการนี้ ไทยขอให้เนปาลช่วยผลักดันให้ความตกลง BIMSTEC FTA สรุปผลโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิกโดยรวม ซึ่งรวมถึงไทยและเนปาลด้วย


ปัจจุบัน เนปาลเป็นคู่ค้าอันดับที่ 104 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 60.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่า 55.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 53.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปเนปาล ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องดื่ม รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เป็นต้น
 

สินค้านำเข้าที่สำคัญของไทยจากเนปาล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เสื้อผ้าสำเร็จรูป ด้ายและเส้นใย ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เครื่องดนตรีและของเล่น พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 มี.ค. 2559 เวลา : 18:09:23

04-02-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 4, 2023, 11:46 am