ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปภ. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาเพิ่มอีก 1.4 แสนราย


 


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตอบรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ทุ่มงบประมาณประจำปี 2559 กว่า 2,323 ล้านบาท ในการขยายเขตพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำประปาจำนวน 1,099 โครงการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
 
 
          
นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตอบรับนโยบายด้วยการทุ่มงบประมาณประจำปี 2559 โดยใช้งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกว่า 423 ล้านบาทและเงินรายได้ของ กปภ. กว่า 1,900 ล้านบาท รวมเป็นเงินกว่า 2,323 ล้านบาท ในการขยายเขตพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 1,099 โครงการ ซึ่งดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในปีงบประมาณ 2559

โดยแบ่งการดูแลรับผิดชอบออกเป็น 10 เขต ดังนี้ กปภ.เขต 1 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ใช้งบประมาณกว่า 194 ล้านบาท กปภ.เขต 2 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา ใช้งบประมาณกว่า 248 ล้านบาทกปภ.เขต 3 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณกว่า 342 ล้านบาท 

กปภ.เขต 4ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา กระบี่ และนครศรีธรรมราช ใช้งบประมาณกว่า 134 ล้านบาท กปภ.เขต 5 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ใช้งบประมาณกว่า 132 ล้านบาท กปภ.เขต 6 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท 

กปภ.เขต 7 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ใช้งบประมาณกว่า 258 ล้านบาท กปภ.เขต 8 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ใช้งบประมาณกว่า 199 ล้านบาท กปภ.เขต 9 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน ใช้งบประมาณกว่า 279 ล้านบาท กปภ.เขต 10 ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และพิษณุโลก ใช้งบประมาณกว่า 231 ล้านบาท
         
 นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการขยายเขตพื้นที่ให้บริการจำหน่ายน้ำประปาในส่วนภูมิภาค จำนวน 1,099 โครงการ นั้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกว่า 141,605 ราย ให้ได้มีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกในการอุปโภคบริโภค


 

LastUpdate 29/03/2559 10:45:26 โดย : Admin

04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 12:09 am