ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ต่ออายุ"วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม" นั่งผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมอีก 2 ปี


  พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

 

          
นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแต่งตั้ง นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ กนอ.) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี ตามมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 มี.ค. 2559 เวลา : 19:07:47

21-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 21, 2020, 6:38 am