ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อีสท์ วอเตอร์ ส่งรถจ่ายน้ำประปาเคลื่อนที่บรรเทาภัยแล้งพื้นที่ฉะเชิงเทรา


 


อีสท์ วอเตอร์  ส่งรถจ่ายน้ำประปาและรถบริการน้ำดื่มเคลื่อนที่ บริการประประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ ย้ำขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจประหยัดน้ำเพื่อให้ผ่านฤดูแล้งนี้ไปได้
 
 
 
 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ   โดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่บริการ ประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลต่อการผลิตน้ำประปา และเกิดการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในบางพื้นที่

 ทางอีสท์ วอเตอร์ จึงร่วมกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู  จัดส่งรถบริการจ่ายน้ำประปาเคลื่อนที่  และรถบริการน้ำดื่มเคลื่อนที่ระบบ RO (Reverse Osmosis)  ครอบคลุมพื้นที่ใน อำเภอเมือง  อำเภอคลองเขื่อน  อำเภอบางนํ้าเปรี้ยว ในพื้นที่ อบต.ศาลาแดง อบต.บางขวัญ อบต.ก้อนแก้ว อบต. บางพระ  และอำเภอบางประกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ในพื้นที่ อบต.สองคลอง อบต.หอมศีล และ  อบต.พิมพา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

 สำหรับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อีสท์ วอเตอร์ ในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่ ให้กับภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคในภาคตะวันออก  ได้ให้ความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)   โดยจะช่วยส่งน้ำดิบให้ กปภ. จำนวน 7 ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งขณะนี้มีอยู่แล้ว 2.5 ล้าน ลบ.ม. และต้องจัดหาเพิ่มเติมอีก 4.5  ล้าน ลบ.ม.   เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ฉะเชิงเทราในช่วงหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังมีการเร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้ง ปี 2559


 

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 มี.ค. 2559 เวลา : 11:34:05

11-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 11, 2020, 2:50 am