ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขสมก.ขีดเส้นรถเมล์สาย 8 แก้ปัญหา 3 เดือน


 


วันนี้(31มี.ค.) นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แถลงข่าวเรื่อง การกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับ ดูแลและแก้ไขปัญหาการให้บริการของรถเอกชนร่วมบริการ สาย 8 

 ผู้อำนวยการขสมก. เปิดเผยว่า  ได้เชิญผู้บริหารรถร่วมบริการของ ขสมก.สาย 8 หารือ หลังมีการร้องเรียนผ่านคอลเซ็นเตอร์มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรถบริการสายอื่น โดยการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงบริการรถเมล์สาย 8 ยืนยันว่าการร้องเรียนในส่วนของรถร่วมบริการไม่มีเพียงสาย 8 สายเดียว แต่เนื่องจากเป็นรถร่วมบริการที่มีข้อร้องเรียนมากที่สุด จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อน 
 
 

ในส่วนของมาตรการแก้ปัญหาจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น คือ1. ให้ผู้บริหารจัดทำทะเบียนประวัติผู้ประจำรถ พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่อสามารถระบุผู้ปฏิบัติงานทุกคันและรายงานให้ ขสมก.ทราบ 2.อบรมพนักงานทุกวันทั้งมารยาทและปฏิบัติตามกฎจราจร 3.ขสมก.จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการออกสุ่มตรวจการให้บริการรถสาย 8 ตั้งแต่ท่าปล่อยรถจนถึงปลายทาง และ4.ให้ผู้บริหารสาย 8 รายงานผลประชุมเรื่องการเดินรถให้ ขสมก.ทราบทุก 2 สัปดาห์และประชุมร่วมผู้บริหาร ขสมก.เดือนละครั้ง โดย ขสมก.จะให้กรอบเวลาปรับปรุงภาพลักษณ์เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นจะประเมินผลต่อไป
          
ส่วนมาตรการระยะกลางและระยะยาว เช่น ติดตั้งจีพีเอสกับรถทุกคัน เพื่อติดตามและควบคุมไม่ให้พนักงานประจำรถฝ่าฝืนกฏระเบียบ โดยเฉพาะการขับรถเร็วกว่ากำหนดทั้งนี้หากหลัง 3 เดือนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะพิจารณาบทลงโทษตามขั้นตอน เช่น รถคันใดกระทำผิดจะเริ่มตั้งแต่พักการเดินรถเวลา 3 วัน 5 วัน ถึง 7 วัน และหากกระทำผิดซ้ำสามารถพิจารณาพักใบอนุญาตของสัญญาผู้ประกอบการแต่ละรา
         
"ในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงการบริการให้เป็นไปตามาตรฐานของขสมก. หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อาจพิจารณายกเลิกสัมปทานการเดินรถ "นายสุระชัยกล่าว

 ด้านนางสาวฑิราภรณ์ เมธิสริยพงศ์ ผู้บริหาร บริษัทไทยบัส ผู้ให้บริการรถเมล์สาย 8 ยอมรับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดแคลนพนักงาน แต่การรับพนักงานประจำรถนั้น ยืนยันว่ามีการกระบวนการคัดกรองและยืนยันว่าไม่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำในการให้บริการ จนส่งผลให้พนักงานประจำรถต้องแย่งผู้โดยสาร แต่เบื้องต้นพนักงานประจำรถจะได้รับรายได้พิเศษประมาณร้อยละ 10 จากยอดขายตั๋ว ส่วนสถิติข้อร้องเรียนที่สูง น่าจะเกิดจากปริมาณรถที่ให้บริการในเส้นทางสัมปทานมีจำนวนสูงถึง 100 คัน ซึ่งสูงที่สุดของปริมาณรถที่ให้บริการในประเทศ
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 มี.ค. 2559 เวลา : 13:01:01

27-09-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 27, 2023, 3:32 pm