ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ออมสิน เปิดยื่นกู้ บ้านประชารัฐถึง1เม.ย.หลังยอดทะลุ2หมื่นลบ.แล้ว


 


ธนาคารออมสิน เผยวงเงิน “โครงการบ้านประชารัฐ” ล้นวงเงิน 20,000 ล้าน แต่ยังไม่ปิดรับการยื่นกู้ พร้อมเปิดเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในวันที่ 1 เมษายนนี้ ในโอกาสวันสถาปนาธนาคารออมสิน       ครบรอบ 103 ปี แล้วปิดรับ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ คาดผู้ยื่นกู้จะได้รับอนุมัติ 60-70%          หากมีวงเงินเหลือจะเปิดรับยื่นกู้ใหม่ทันที
 
 
 
 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำภายใต้          “โครงการบ้านประชารัฐ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ธนาคารออมสินจัดสรรวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้แก่รายย่อย นั้น ปรากฏว่า นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ธนาคารฯ เริ่มดำเนินการรับเรื่องจากผู้สนใจ มีผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยมีผู้สนใจติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านทุกช่องทางและยื่นกู้ ยอดรวมตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2559 นั้น มีจำนวนกว่า 25,000 ราย คิดเป็นวงเงินประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่งเกินวงเงินของโครงการแล้ว

อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสินจะเปิดให้ยื่นกู้และแจ้งความประสงค์เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่     1 เมษายน 2559 อีก 1 วัน เนื่องจากเป็นวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 103 ปี แล้วจะปิดรับเพื่อทำการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ ให้กระบวนการพิจารณาสินเชื่อดำเนินการไปจนเสร็จสิ้น ซึ่งธนาคารฯ คาดว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับการอนุมัติอยู่ที่ประมาณ 60-70% จากจำนวนผู้แจ้งความประสงค์มาทั้งหมด เมื่อการพิจารณาสินเชื่อทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว หากยังมีวงเงินโครงการเหลืออยู่ ธนาคารฯ จะเปิดให้แจ้งความประสงค์และรับเรื่องยื่นกู้ใหม่อีกครั้งต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน    Call Center โทร.1115 หรือ MyMo Call Center 1143 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 มี.ค. 2559 เวลา : 18:17:48

06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 8:20 pm