ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอาคารสนง.ให้เช่า เริ่มซื้อขายในตลาดฯ 4 เม.ย. นี้


 


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ลงทุนในอาคารสำนักงานให้เช่าภายในโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทรสแควร์  พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 เม.ย. นี้ ด้วยมูลค่า 8,148 ล้านบาท

 
 
 
ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน              ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 4 เมษายน 2559 

GVREIT เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559 จำนวน 814.80 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 8,148 ล้านบาท โดยมีบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (UV) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นทรัสตี บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

GVREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวในอาคารสำนักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่ส่วน
โรงแรมโอกุระ) ระยะเวลา 26 ปี สิ้นสุดเดือนกันยายน 2584 และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารสำนักงานโครงการสาทร สแควร์ ระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2583 ทั้งสองโครงการมีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 99,500 ตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่ามากกว่าร้อยละ 95 

นายอุรเสฎฐ นาวานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า GVREIT เข้าลงทุน
ในโครงการอาคารสำนักงานเกรดเอ 2 อาคาร ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่มีศักยภาพสูง ตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจ การคมนาคมสะดวกเชื่อมตรงกับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) โดดเด่นในนวัตกรรมการออกแบบที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานของสภาอาคารเขียว สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) รางวัล LEED ระดับ Platinum สำหรับโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และระดับ Gold สำหรับโครงการสาทรสแควร์ และด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการเชิงพาณิชย์ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GOLD) รวมถึงโอกาสเติบโตในอนาคตจากการสนับสนุนของ UV และ GOLD   จึงเชื่อว่า GVREIT จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์

GVREIT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยหลัง IPO ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ GVREIT 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 25.10% บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 8.28% และ บริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 7.98%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของทรัสต์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ที่ www.gvreit.com  และที่เว็บไซต์ www.set.or.th 
            

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 เม.ย. 2559 เวลา : 16:58:03

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 8:25 am