ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โพลระบุปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วย'หลักสูตรปรับทัศนคติ"ข้อดีเข้าใจการทำงานคสช.


 


 จากที่ คสช. มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำหลักสูตรปรับทัศนคติ เนื่องจากที่ผ่านมา คสช.                    เคยชี้แจงแล้วว่าการปรับทัศนคติไม่ได้ใช้อำนาจพิเศษและไม่ควรใช้เรื่องดังกล่าวมาสร้างเงื่อนไขในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หากการแสดงออกอยู่ภายใต้กรอบกติกา ไม่ละเมิดหรือหมิ่นประมาทบุคคลหรือองค์กรอื่นใด โดยเฉพาะที่ผ่านมาการแสดงออกที่ไม่ระมัดระวังอาจนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งของสังคม เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,229 คน สำรวจระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้  


เมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไร? กรณี คสช. จะเปิด “หลักสูตรปรับทัศนคติ”
                  
อันดับ 1 เป็นข่าวดังที่หลายคนจับตามองและพูดถึง อยากทราบรายละเอียดของหลักสูตร 78.11%
อันดับ 2 มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใด คงต้องรอดูต่อไป 64.93%
อันดับ 3 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับกลุ่มการเมือง ยิ่งใกล้จะลงประชามติจึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์กัน 58.04%
อันดับ 4 เพื่อป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ คสช. 57.45%
อันดับ 5 คสช.มีอำนาจพิเศษ หากพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมก็สามารถเปิดหลักสูตรได้ 55.49%


เมื่อถามถึง“ผลดี” ของการเปิด “หลักสูตรปรับทัศนคติ” 

อันดับ 1 เพื่อปรับความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของ คสช. 73.72%
อันดับ 2 ลดความขัดแย้งในบ้านเมือง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 68.35%
อันดับ 3 เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 58.82%


เมื่อถามถึง“ผลเสีย” ของการเปิด “หลักสูตรปรับทัศนคติ” 

อันดับ 1 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยออกมาต่อต้าน ยุยง โจมตี คสช.ให้เกิดปัญหา 74.14%
อันดับ 2 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนายกฯและคสช. เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ ปิดกั้นความคิดเห็น 72.66%
อันดับ 3 เสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ 60.90%

เมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? กับ การที่ทหารเชิญผู้ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับ คสช. ไปปรับทัศนคติ

อันดับ 1 เห็นด้วย 59.02%เพราะ  การออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงความเห็นส่วนตัวมากเกินไป อาจทำให้สังคมเกิดความสับสน เข้าใจผิดได้                 เป็นการแก้ปัญหาของ คสช.เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 23.77%เพราะ  ยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียด เกิดความขัดแย้งมากขึ้น การปรับทัศนคติไม่น่าจะได้ผล หรือเปลี่ยนความคิดของคนๆนั้นได้ เมื่อกลับออกไปก็อาจมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก  คสช.ควรรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างบ้าง ฯลฯ 

อันดับ 3 เฉยๆ 17.21%เพราะ  เป็นเพียงแค่การเชิญตัวไปพูดคุยไม่ได้จับกุมตัวหรือทรมานอะไร ถ้าใครเสนอความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรร                    ไม่เข้าท่า สังคมก็จะเป็นผู้ตัดสินเอง ฯลฯ


เมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? กับ การที่จะมีหลักสูตรปรับทัศนคติ โดยมีระยะเวลา 3 วัน หรือ 7 วัน
 
อันดับ 1 เห็นด้วย 57.93%เพราะ  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ คสช. คิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจให้ดีขึ้น ระยะเวลาเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 26.27%เพราะ  เสียเวลา เปล่าประโยชน์ สิ้นเปลืองงบประมาณ  ควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ใช้บทลงโทษตามกฎหมายจะดีกว่า อยากให้ คสช. เร่งแก้ปัญหาปากท้องและเรื่องอื่นๆที่เร่งด่วน ฯลฯ

อันดับ 3 เฉยๆ 15.80%เพราะ  คสช.มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  หากเห็นว่าอะไรเหมาะสมก็ควรรีบดำเนินการ  สถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฯลฯ

 
 
-
 

บันทึกโดย : วันที่ : 03 เม.ย. 2559 เวลา : 08:39:24

27-09-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 27, 2023, 3:17 pm