ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงาน ย้ำนายจ้างดูแลการใช้แรงงานเด็ก


 นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารที่ยังคลาดเคลื่อนกรณีนายจ้างจ้างแรงงานเด็ก ซึ่งอาจสร้างความสับสนแก่สังคมได้ อาทิมีสื่อออนไลน์บางสำนักนำเสนอว่ากระทรวงแรงงานห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนั้น กระทรวงฯขอเรียนชี้แจงว่ากรณีข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก
 
 
 
 
ซึ่งกรณีนี้มีเพียง ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ห้ามนายจ้างจ้างงานแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานในทุกประเภทกิจการเท่านั้น เนื่องจากจะมีการเพิ่มบทลงโทษนายจ้างในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ส่วนกรณีเด็กจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านไม่ว่าอายุเท่าใดก็ตามก็สามารถที่ทำได้ตามปกติเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน และกระทรวงแรงงานส่งเสริมและสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะเห็นว่าไม่ว่าเด็กวัยใดก็ตามเมื่อช่วยงานบ้าน ก็จะสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังได้เรียนรู้ การทำงานตั้งแต่วัยเด็กก่อนเข้าสู่วัยทำงาน ซึ่งนอกจากทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจแล้ว ยังทำให้เด็กไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย

  นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่าสำหรับการจ้างงานแรงงานเด็กของนายจ้างกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยได้มีการเพิ่ม บทลงโทษความผิดตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่…) พ.ศ.. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ซึ่งจะ เพิ่มโทษในกรณีนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในงานทั่วไป หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 ที่เกี่ยวกับอายุของเด็กในงานเกษตรกรรม และงานประมงทะเลต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่น้อยกว่า 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในเร็วๆนี้


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 เม.ย. 2559 เวลา : 10:39:30

10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 2:22 pm