ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คาราวานสินค้าสหกรณ์เคลื่อนที่ออกเดินสายให้บริการประชาชนในเขตกทม.


 


กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรม “100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” ขนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับในครัวเรือน มาจำหน่ายในราคาประหยัด พร้อมเดินสายออกให้บริการทุกอำเภอทั่วประเทศ ขณะที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กำหนดจุดจัดคาราวานสินค้าสหกรณ์ 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการช่วยลดปัญหาเรื่องค่าครองชีพ และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

 
 
 
นายธนิต จันทร์ประทีป ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่2  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศสนองนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างบทบาทของสหกรณ์ให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประกอบกับสถานการณ์ในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนและประสบกับปัญหาภัยแล้งทั่วทุกภาค
 
 
ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินมาตรการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกษตรกร  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดกิจกรรมคาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยจัดเป็นรถคาราวาน ขนสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพไปจำหน่ายสินค้าหลักประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
 
 
นอกเหนือจากสินค้าหลักข้างต้นแล้ว ยังมีสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิ น้ำมันพืช นม น้ำปลา น้ำตาลทราย กาแฟ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า สบู่ แชมพู เป็นต้น  โดยกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าที่ต่ำกว่าท้องตลาด

 ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จะจัดกิจกรรมคาราวานสินค้าสหกรณ์จำนวน 8 ครั้ง              
ซึ่งครั้งที่ 1 ได้เริ่มไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ วัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง  
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2559  ณ กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ชุมชนเคหะฉลองกรุง โซน 2 เขตหนองจอก  
ครั้งที่ 4 วันที่ 6 เมษายน 2559 ณ ชุมชนนันวันเซ็น 1 เขตหนองจอก  
ครั้งที่ 5 วันที่ 7เมษายน 2559 ณ มัสยิดอัลยุซรอ                    ซอยมิสทีน ถนนเคหะร่มเกล้า เขตสะพานสูง
ครั้งที่ 6 วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม วังใหญ่ ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ และหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง เขตสะพานสูง
ครั้งที่ 7 วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร                     เขตพระนคร
ครั้งที่ 8 วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้า โซน 7 เขตลาดกระบัง

 
 
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้บรรเทาปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น           นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมประชารัฐอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ให้ได้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตของตนเองมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม และยังเป็นการเพิ่มบทบาทของสหกรณ์ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามที่เกิดปัญหาและวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 เม.ย. 2559 เวลา : 15:49:56

10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 9:20 pm