ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. เผยพบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรช่วง 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 59 ยอดสูง 44 ครั้ง


 กทม. ขอความร่วมมือประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรช่วง 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 59 ยอดสูง 44 ครั้ง เพิ่มขึ้น 34 ครั้ง


 
 
 
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ได้สรุปเหตุสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 59 พบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้หญ้าและขยะสูงสุด จำนวน 126 ครั้ง ลดลงจากระหว่างวันที่ 20-26 มี.ค. 59 จำนวน 44 ครั้ง รองลงมาคือไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 44 ครั้ง เพิ่มขึ้นจำนวน 34 ครั้ง เพลิงไหม้อาคาร/สิ่งของภายในอาคาร จำนวน 4 ครั้ง ลดลงจำนวน 5 ครั้ง เพลิงไหม้ยานพาหนะ จำนวน 5 ครั้ง เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ครั้ง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. ของทุกปี เป็นช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศแห้ง ความชื้นต่ำง่ายต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งอาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนโปรดช่วยกันป้องกันและระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัย โดยตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่ชำรุด ดับธูปเทียนบูชาพระหรือไหว้เจ้าก่อนเข้านอนหรือออกจากที่พักอาศัยทุกครั้ง ปิดวาล์วถังแก๊สทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ เก็บไม้ขีดไฟและไฟแช็คให้พ้นมือเด็ก ไม่สูบบุหรี่บนที่นอนหรือทิ้งก้นบุหรี่ในขณะที่ไฟยังไม่ดับสนิท การประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ใช้น้ำมันหรือสารไวไฟเป็นส่วนประกอบ ควรทำด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท เก็บวัสดุติดไฟง่าย ให้อยู่ในที่ปลอดภัย 

สำหรับอาคารบ้านเรือนที่ติดลูกกรงเหล็กดัดประตูหน้าต่างนั้น ให้เว้นช่องไว้เพื่อใช้เป็นทางหนีไฟและบอกสถานที่เก็บกุญแจประตูหน้าต่างเหล็กดัดให้ทุกคนภายในบ้านทราบเพื่อสะดวกในการหยิบใช้ นอกจากนี้ ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้านและหมั่นบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมทั้งควรศึกษาวิธีใช้และสอนให้ทุกคนในบ้านใช้งานเป็น พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนงดเผาขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งมีความผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยโปรดแจ้งสายด่วน โทร.199

บันทึกโดย : วันที่ : 04 เม.ย. 2559 เวลา : 18:16:21

15-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555