ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมชลฯย้ำเล่นอย่างประหยัดลดเสี่ยงขาดน้ำ /แจงผลจ้างงานแล้ว กว่า 139,900 คน


 


กรมชลประทาน ยืนยันเขื่อนทุกแห่งส่งน้ำตามแผนเดิม เพียงพอเล่นน้ำสงกรานต์ ย้ำใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด ลดผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนที่อยู่มีน้อย ส่วนผลการจ้างงานทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 139,900 คนแล้ว

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58 ถึงปัจจุบัน(6 เม.ย. 59) มีการใช้น้ำไปแล้วรวมทั้งสิ้น 2,638  ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือน้ำใช้การได้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 อีกประมาณ 2,269  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักมาใช้รวมกันประมาณวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร

 
 

สำหรับผลความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง มีความคืบหน้าดังนี้ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทอง เติมน้ำในสระบ้านหนองมะสังข์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อวางระบบท่อแยกจากระบบส่งน้ำเดิม ไปเติมน้ำในสระเก็บน้ำบ้านหนองมะสังข์ เป็นระบบท่อยาวประมาณ 6.8 กิโลเมตร และอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ความจุ 400,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารขออนุมัติงบประมาณจาก ครม. เพื่อดำเนินการต่อไป

                   ในส่วนของโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ พร้อมด้วยระบบท่อส่งน้ำและระบบกระจายน้ำ และการก่อสร้างสระเก็บน้ำ ให้กับพื้นที่สวนป่าห้วยระบำในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่า ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) ได้นำมาจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับราษฎร ที่ไร้ที่ดินทำกิน ได้เข้าทำประโยชน์ ในรูปแบบของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำจำกัด นั้น ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ดำเนินการออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อไป

                    ผลการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศ  ล่าสุด( 6 เม.ย. 59) กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 139,929 คน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,574.47 ล้านบาท จำแนกตามลุ่มน้ำได้ ดังนี้ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 28,684 คน ลุ่มน้ำแม่กลอง 9,424 คน และลุ่มน้ำอื่นๆ 101,821  คน 

                 สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กรมชลประทาน ยังคงส่งน้ำตามแผนการใช้น้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเพิ่มหรือลดการระบายน้ำแต่อย่างใด ซึ่งปริมาณน้ำที่ส่งนี้เพียงพอที่จะให้ประชาชนได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำตามประเพณี โดยขอให้ทุกคนตระหนักถึงการประหยัดน้ำให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด

                     ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ร่วมรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยชูมาตรการ  “3 ช” รับเทศกาลสงกรานต์ คือ

                   ช  ใช้รถใช้ถนน...เดินทางอย่างมีสติ

                   ช  ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า ...รักษาประเพณีไทย

                   ช  ใช้เวลาอยู่กับญาติผู้ใหญ่...สืบสานสังคมไทยอันดีงาม

                   โดยจัดทำเป็นป้าย และสติ๊กเกอร์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกันนี้ ได้ให้ทุกโครงการชลประทานที่มีสำนักงานติดกับทางหลวงสายหลักต่างๆ จัดซุ้มจุดพักรถ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ได้มีจุดพักและผ่อนคลาย ก่อนเดินทางไปยังจุดหมายต่อไป และเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กรมชลประทาน ขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่ไทยพร้อมกับขอให้เดินทางไปท่องเที่ยว หรือไป-กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 เม.ย. 2559 เวลา : 17:08:51

08-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2023, 10:58 am