ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.พาณิชย์ เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐฯยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า


 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี ภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย–สหรัฐ ระดับรัฐมนตรี (Trade and Investment Framework Agreement: TIFA) ถือเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ 13 ปี และต่อด้วยการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่  นอกจากนั้นจะได้หารือกับสภาหอการค้าสหรัฐฯ และนักธุรกิจผู้นำเข้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559
 

ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ นับว่าสำคัญมากที่จะได้หารือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและความร่วมมือเพื่อขยายการค้าระหว่างกัน หลังว่างเว้นนาน 13 ปี ซึ่งนางอภิรดีฯ จะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Michael B. Froman, USTR)  เพื่อหาแนวทางความร่วมมือ และแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ไทยขอรับสิทธิ  GSP เพิ่มเติมสำหรับสินค้า Travel Goods  ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ และสามารถขยายการส่งออกไปสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น จะได้แจ้งสหรัฐฯเกี่ยวกับความคืบหน้าของไทยในการแก้ไขปัญหา IUU การค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเรื่องนี้ในตลาดสหรัฐฯ  และเรื่องความร่วมมือต่างๆ เช่น ด้านพลังงานทดแทน ที่สหรัฐฯ ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เพื่อดึงดูดการลงทุนด้านนี้ และการจัดสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยสินค้าอาหารแก่ผู้ประกอบไทย

นางอภิรดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สหรัฐฯ ได้จัดหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก  (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจในเชิงลึกให้กับไทยมากขึ้น  นอกจากนี้ จะหารือกับสภาหอการค้าสหรัฐฯ เกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยสหรัฐฯ หวังว่าจะสามารถยกระดับเป็นคู่ค้าและนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทยตามเป้าหมายของสหรัฐฯ ต่อไป อีกทั้งจะแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทและมุมมองของภาคเอกชนต่อการจัดทำความ ตกลง TPP  ด้วย รวมทั้งจะพบกับผู้นำเข้า Travel Goods รายใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Coach และ Tumi ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้ไทยขอรับสิทธิ GSP เพิ่มเติม และลู่ทางขยายการลงทุนในไทยต่อไป

ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าลำดับที่ 3 ของไทย โดยการค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในปี 2558 มีมูลค่า 37,922 ล้านหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 24,058 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ไทยนำเข้าสหรัฐฯ มูลค่า 13,864 ส่งผลให้ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐฯ มูลค่า 10,194 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 

บันทึกโดย : วันที่ : 18 เม.ย. 2559 เวลา : 11:45:37

26-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 26, 2023, 2:45 am