ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. บูรณาการความร่วมมือ -รฟม.-กฟน. แก้ปัญหาการจราจรแยกรัชโยธิน


 


วันนี้(22 เม.ย. 59) นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียวบริเวณแยกรัชโยธิน เขตจตุจักร เพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกับรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในการดำเนินการก่อสร้าง และหาแนวทางการลดผลกระทบด้านการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้แทนรถไฟฟ้ามหานคร และผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงพื้นที่

 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานในหลายด้านเนื่องจากการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียวโดยเฉพาะบริเวณแยกรัชโยธิน มีปัญหาด้านการจราจรอย่างมากเนื่องจากมีปริมาณรถใช้เส้นทางดังกล่าวในแต่ละวันเป็นจำนวนมากอีกทั้งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างจึงทำให้การเดินทางของประชาชนได้รับผลกระทบ ต้องใช้เวลาในการเดินทางผ่านทางแยกมากขึ้น วันนี้จึงเป็นการตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างร่วมกับรถไฟฟ้ามหานคร การไฟฟ้านครหลวง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณดังกล่าว ซึ่งได้มีการเตรียมการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธินและสร้างทางลอดในการแก้ไขปัญหา ในการนี้กทม. เห็นว่าควรขยายผิวจราจรเพิ่มขึ้นอีกข้างละ 1 ช่องจราจรเพื่อเป็นการรองรับ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก กฟน. ในการพิจารณาย้ายเสาไฟออกไปจนสุดทางเพื่อให้สามารถขยายช่องจราจรได้ พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างนำสายไฟฟ้าลงดินควบคู่ไปกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อผลกระทบต่อประชาชนในอนาคต

 โดยขณะนี้ กฟน. ได้รับไปปรับรูปแบบและแผนให้สอดคล้องกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในส่วนของกทม. ได้เร่งรัดการเคลื่อนย้ายต้นไม้บริเวณดังกล่าวออก โดยจะนำไปอนุบาลดูแลเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่อื่นต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของสาธารณูปโภคอื่นๆ อาทิ องค์การโทรศัพท์ การประปานครหลวง ที่อยู่ในทางเท้าจะมีการประสานเพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีพื้นที่สำหรับการขยายช่องการจราจรต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 เม.ย. 2559 เวลา : 18:17:25

10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 9:14 pm