ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รักษาการผอ.เวิลด์แบงก์ประจำประเทศไทยพบนายกฯชมไทยพยายามผลักดันศก.


 


วันนี้ (22 เมษายน 2559) เวลา 16.00 น. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. นำ นาย Constantine Chikosi รักษาการผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและคณะทีมวิจัยจากธนาคารโลก เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

 
 
ภายหลังการหารือ พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การเยือนประเทศไทยของคณะทีมวิจัยจากธนาคารโลกในครั้งนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลและนำมาจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ของประเทศต่างๆ (Ease of Doing Business)  โดยในวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเชื่อมั่นแก่ทีมวิจัยจากธนาคารโลกในหลายประเด็น ทำให้ผู้แทนจากธนาคารโลกกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลและความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลทุกสุขของประชาชนชาวไทย

 
 
สำหรับประเด็นแรก นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึง การปฏิรูปประเทศ ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ได้ทำให้ประเทศไทยประสบกับภาวะชะงักงันมาระยะหนึ่ง จนนายกรัฐมนตรีจำเป็นที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปได้ โดยวันนี้ ไทยกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยการปฏิรูปรอบด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รัฐบาลชุดปัจจุบันมีความตั้งใจจริงและมีกรอบเวลาทำงานที่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายเพื่อให้ประเทศพัฒนาและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปประเทศไทยโดยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน และจะให้มีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้

ในประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญใน 3 ส่วน  ส่วนแรก คือ การยกระดับประชาชนที่มีรายได้น้อย ส่วนที่สองคือ การดูแลและสนับสนุนการดำเนินการของภาคธุรกิจและ SMEs ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการสร้างบรรยากาศการลงทุน การอำนวยความสะดวกต่างๆและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่วนที่สาม คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว โดยมีการพัฒนาความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง การพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งหากธนาคารโลกมีข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา รัฐบาลพร้อมที่จะศึกษาและให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ปัจจุบันยังมีความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว กับ ประเทศที่กำลังพัฒนา จึงอยากให้ธนาคารโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาแก่ประเทศเหล่านี้มากขึ้น เพื่อลดช่องว่างทางรายได้และการพัฒนา

โดยผู้แทนจากธนาคารโลก ได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่าการได้พบกันในวันนี้ ได้แสดงให้ถึงความมุ่งมั่นจริงใจของนายกรัฐมนตรีและเจตจำนงทางการเมืองซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จ ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ทีมวิจัยจากธนาคารโลกได้มีโอกาสพบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหลายท่าน ทำให้ทราบว่า รัฐบาลมีการปฏิรูปที่สำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล การปรับปรุงระบบภาษี การสนับสนุนผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง ในภาคการเกษตร ซึ่งมีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร โดยธนาคารโลกยังเห็นด้วยกับการจัดลำดับความสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แม้ว่ายังคงต้องมีการติดตามและประเมินผลในบางประเด็นเพิ่มเติม แต่รู้สึกประทับใจกับพัฒนาการต่างๆของประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารโลกพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์การให้คำปรึกษาแก่ประเทศต่างๆ อาทิ จีน เวียดนาม จอร์เจีย ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความยินดีและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ประสานงานกับธนาคารโลก และเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ประสานงานหลักในเรื่องนี้ต่อไป

 


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 เม.ย. 2559 เวลา : 18:50:07

16-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555