ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ. ตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภครอยต่อ 3 จ.รอบเหมืองแร่ทองคำ


 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค รอยต่อ 3 จังหวัด ที่ อบต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมเตรียมปรับปรุงประปาบาดาลน้ำดื่มที่ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษต่อร่างกาย  เพื่อความยั่งยืนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 


วันนี้ (23 เมษายน 2559) ที่ อบต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำ เขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก พร้อมเปิดศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค จังหวัด ที่ อบต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
 
 
 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนรอบเหมืองทองคำ ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ตาม 4 มาตรการหลัก คือ 1.เฝ้าระวังเชิงรุกสุขภาพประชาชน 2.สำรวจเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหาร 3.การจัดบริการดูแลสุขภาพและระบบข้อมูล 4.สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน  โดยในปี 2559 ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทเอกชน มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและมีคณะทำงานอีก 2 ชุด คือ คณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน รวมทั้งวางแผนติดตามสุขภาพของประชาชนและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อหามาตรการป้องกันและดูแลรักษา รวมถึงกรมควบคุมโรคได้ประสานและพัฒนาการจัดตั้งศูนย์และคลินิกอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับบริการด้านสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  พร้อมจัดบริการเชิงรุก ส่งทีมหมอครอบครัว ติดตามผู้ป่วยและผู้ที่มีระดับโลหะหนักในร่างกายเกินค่าอ้างอิง

สิ่งที่จะต้องดำเนินต่อ คือ 1.ติดตามผู้ที่มีระดับโลหะหนักในร่างกายเกินค่าอ้างอิงทุก 6 เดือน 2.เก็บข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เปรียบเทียบ 3.จัดทำคู่มือการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสุขภาพประชาชนรอบเหมืองทองคำ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 4.แปรผลข้อมูลสิ่งแวดล้อมสุขภาพโดยใช้แผนที่ รวมทั้งวิเคราะห์การกระจายตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือระยะห่างจากเหมืองอย่างไร

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดต่อเนื่องทุกปี  ได้จัดอบรมผู้ดูแลระบบประปาในพื้นที่รอยต่อ 49 แห่ง  ประสานกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจสอบปรับปรุงระบบประปา พร้อมติดตามคุณภาพน้ำทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ได้ตั้งศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค รอยต่อ 3 จังหวัด ที่ อบต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค บริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมสื่อสารข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ นอกจากนี้ เตรียมปรับปรุงประปาบาดาลน้ำดื่มที่ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษต่อร่างกาย (Reverse Osmosis : RO) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำทุก 3 เดือน และให้คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน เพื่อความยั่งยืนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 เม.ย. 2559 เวลา : 17:48:20

07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 10:43 am