ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯแนะจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านอินเทอร์เน็ต


 


กรมการขนส่งทางบก แนะจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้เลือกหมายเลขทะเบียนรถที่ถูกใจด้วยตนเอง ย้ำ จองหมายเลขทะเบียนออนไลน์กับกรมการขนส่งทางบก สะดวก ทำได้โดยง่าย ไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอกให้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงศึกษาวิธีการจองหมายเลขทะเบียนรถ ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com 

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ประชาชนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดละ 301 หมายเลข เพื่อให้ได้หมายเลขทะเบียนรถที่ดีที่สุดสำหรับรถยนต์คันคู่ใจแล้ว รายได้จากการประมูลยังนำไปช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ผู้ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำบุญช่วยเหลือผู้พิการและช่วยเหลือสังคม 

 
 
 
 
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้เปิดให้มีการจองหมายเลขทะเบียนรถในกลุ่มที่นอกเหนือจากจำนวน 301 หมายเลขที่เปิดประมูลดังกล่าว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกับกรมการขนส่งทางบกและสามารถทราบผลการจองทันที โดยเปิดให้จองเลขทะเบียนรถได้ 3 ประเภท ได้แก่ จองเลขทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถกระบะ 4 ประตู เลขทะเบียนรถยนต์นั่งเกิน 7 คน (รถตู้) และรถยนต์กระบะบรรทุก 

ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการจองทะเบียนรถนั้นจะต้องกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนการค้าของเจ้าของรถ เลขคัสซีรถ และระบุเลขทะเบียนรถที่ต้องการ ตามที่ระบุในตารางการเปิดจองหมายเลขทะเบียนรถของแต่ละวัน ซึ่ง 1 คน สามารถจองได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น
 
เมื่อจองเลขทะเบียนที่ต้องการได้แล้วต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหมายเลขทะเบียนที่จองได้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ กรณีที่จองได้แล้วและเปลี่ยนใจไม่นำรถไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องรอให้พ้นระยะเวลาหลังจากจองครั้งแรกไปแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถนำข้อมูลรถคันเดิมไปจองเลขทะเบียนใหม่ได้ 
 
 
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งนอกจากจะลดขั้นตอนให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกแล้ว ยังได้เลือกหมายเลขทะเบียนรถที่ถูกใจ โดยไม่ต้องเสียทั้งเวลาและเงิน เพราะการจองหมายเลขทะเบียนรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับกรมการขนส่งทางบก สะดวก สามารถจองได้ด้วยตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงไม่จำเป็นต้องติดต่อบุคคลภายนอกให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพียงแค่ศึกษาขั้นตอนและวิธีการจองหมายเลขทะเบียนรถได้ที่ www.tabienrod.com หรือสอบถามสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2271-8704-7 หรือ Call Center 1584 รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย กรมการขนส่งทางบกกาหนดจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย ส่วนกลางเป็นประจำทุกเสาร์ – อาทิตย์ที่สองและสี่ของเดือน และส่วนภูมิภาคจัดประมูลตามกำหนดการประมูลของแต่ละจังหวัด รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว
 

LastUpdate 25/04/2559 07:36:25 โดย : Admin

04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 4:17 am