ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พลังงานจับมือ พีทีที โกลบอล เคมิคอลร่วมปันน้ำใจ เพื่อคนไทยช่วยภัยแล้ง


 


วันนี้ (25 เมษายน 2559) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานรับมอบถังบรรจุน้ำขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 200 ใบ จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด        เพื่อส่งมอบให้กับพลังงานจังหวัดในการนำไปช่วยประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ โดยมี     นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ นายสรัญ  รังคสิริ    ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ        ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี 
 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พื้นที่ต่างๆ    ทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ทางกระทรวงพลังงานจึงได้ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการนำถังบรรจุน้ำขนาด 1,500 ลิตร ไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนใช้สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ โดยมี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนถังบรรจุน้ำดังกล่าว จำนวน 200 ใบ  ผ่านโครงการ PTTGC ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย สู้ภัยแล้ง ทั้งนี้ ทางกระทรวงพลังงานจะส่งมอบถังบรรจุน้ำดังกล่าวให้กับพลังงานจังหวัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่อไป          ซึ่งเบื้องต้นในวันนี้ทางกระทรวงพลังงานจะส่งมอบให้กับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครนายก อย่างไรก็ดี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559) ได้มีการส่งมอบให้กับจังหวัดชัยนาทไปแล้ว จำนวน 10 ใบ โดยส่งมอบผ่านคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้มุ่งเน้นให้บริษัทประกอบกิจการพลังงาน มีการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการนำพาชุมชนให้ก้าวเดินไปพร้อมกับการประกอบอุตสาหกรรมพลังงานอย่างยั่งยืน โครงการ PTTGC ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย สู้ภัยแล้ง เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่สอดรับกับแนวนโยบายของกระทรวงเป็นอย่างดี
 
 
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ควบคู่ไปกับพันธกิจที่สำคัญคือการพัฒนาสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย ทั้งนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ทางบริษัทจึงได้จัดทำโครงการ “PTTGC ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย สู้ภัยแล้ง” ด้วยการสนับสนุนถังน้ำสะอาด InnoPlus ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา สภากาชาดไทย และมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนถังน้ำสำหรับเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค     ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับถังน้ำสะอาดที่ส่งมอบในวันนี้ เป็นถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ บรรจุได้ 1,500 ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมพลาสติกของบริษัทฯ โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) ภายใต้แบรนด์ InnoPlus ซึ่งมีคุณสมบัติคงทนแข็งแรง และทนแรงกระแทกสูงเมื่อเทียบกับพลาสติกธรรมดาทั่วไป มีน้ำหนักเบา และทนต่อสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดี เนื่องจากมีส่วนผสมของ         สารเสถียรต่อรังสียูวี เมื่อนำไปวางไว้ในที่กลางแจ้งจึงมีการสะสมความร้อนได้น้อยกว่า นอกจากนี้ ยังผ่าน         การรับรองมาตรฐาน FDA และมาตรฐาน มอก. อีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่าประชาชนที่ได้รับไปใช้งานได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 เม.ย. 2559 เวลา : 10:38:41

18-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555