ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ชูภาพลักษณ์ใหม่งาน 'บางกอกเจมส์' สากล ทันสมัย มีดีไซน์


  


นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัด “งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ” ครั้งที่ 58 (The 58th Bangkok Gems and Jewelry Fair) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี การจัดงานดังกล่าวนับเป็นภารกิจและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันและพัฒนาศักยภาพการผลิตการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
 

   งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นศูนย์รวมสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกได้สรรหาวัตถุดิบ อัพเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรม คัดสรรสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำ นำไปสู่การเจรจาการค้ากับคู่ค้าใหม่ ทั้งยังสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกของไทยได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักออกแบบแบรนด์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานเพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีฯ บรรลุเป้าหมายในการติดอันดับ 1 ใน 3 ของงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของโลกภายในปี 2561 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในฐานะเจ้าภาพและผู้จัดงานตั้งแต่ครั้งที่ 58  เป็นต้นไป ได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และรูปแบบการบริหารการจัดงานใหม่  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประสานความร่วมมือบรูณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 
“เชื่อมั่นว่าการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งนี้จะสามารถดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อ ผู้นำเข้ารายใหม่ ให้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น โดยตั้งแต่เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานวันที่ 1 – 20 เมษายน 2559 มีผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับตอบรับเข้าร่วมจัดแสดงในงานแล้วกว่า 400 คูหา คาดว่าในปีนี้จะมีผู้ค้าและผู้นำเข้าคุณภาพสูง ผู้ซื้อจากแบรนด์ชั้นนำ และนักออกแบบชั้นแนวหน้า เข้าชมงานถึง 30,000 รายทั่วโลก อาทิ ฮ่องกง อินเดีย จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน รัสเซีย และไทย เป็นต้น ซึ่งกรมฯ มั่นใจว่าจะเกิดการสั่งซื้อและการเชื่อมโยงธุรกิจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งงานดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย นำพาเศรษฐกิจการค้าและการส่งออกของไทยให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าว

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดงานให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ทันสมัย มีดีไซน์ สร้างความแปลกใหม่ ขานรับกับแนวโน้มความต้องการของตลาดโลก โดยเพิ่มและเจาะเชิญผู้เข้าร่วมงานรายใหม่ๆ จากทั้งในประเทศไทยและประเทศในอาเซียนผ่านเครือข่ายทางการค้าทั่วโลก รวมทั้งชูจุดแข็งของอุตสาหกรรมด้านพลอยสี ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งค้าและเจียระไนพลอยสีที่สำคัญของโลก อีกทั้งผู้ประกอบการไทยได้เปรียบด้านฝีมือที่ประณีตและการออกแบบที่สวยงาม ทั้งนี้กรมฯ จะจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดโลก การพัฒนาและการนำเสนอสินค้า ตลอดจนการตกแต่งคูหาให้เหมาะสมด้วย

 บนพื้นที่การจัดงานกว่า 58,000 ตารางเมตร มีการแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 8 กลุ่มสินค้าหลัก และนิทรรศการแสดงสินค้าที่เน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่มีที่ใดนำมาเสนอเป็นรูปธรรม (Niche Market) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและมีศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคต ได้แก่ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับผู้ชาย สำหรับกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยง และสำหรับโอกาสพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน หรือ งานเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

 ในส่วนของรูปแบบคูหาและผังการจัดงานนั้นจะออกแบบคูหาใหม่ และปรับการจัดหมวดหมู่ตามความต้องการของผู้ซื้อในการเยี่ยมชม และสร้างจุดพักชมสินค้าไฮไลท์ให้เป็นแลนด์มาร์คที่แปลกตา ส่งเสริมการกระตุ้นยอดขายแก่ผู้ประกอบการ ส่วนแสดงสินค้าต่างๆ มีดีไซน์ที่ทันสมัย ชูเอกลักษณ์ของตนเองมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องประดับอัญมณีแบรนด์ไทยด้วยคูหาแสดงสินค้า Thai Jewelry Brands เพื่อแสดงผลงานของนักออกแบบและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสินค้าและการสร้างแบรนด์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาด้วย

 นอกจากนี้ กรมฯ ได้วางแผนประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายผ่านทางสำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจำนวน 61 แห่งทั่วโลกซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชิญชวนผู้ซื้อตัวจริงเข้าชมงานมาโดยตลอด  รวมทั้งได้ซื้อฐานข้อมูลผู้ซื้อผู้นำเข้าจากฐานข้อมูลงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลกจาก 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป เพื่อขยายช่องทางในการสร้างการรับรู้อีกด้วย

ด้านการอำนวยความสะดวกของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงานนั้น มีการจัดเตรียมรถรับ-ส่ง การให้ข้อมูลโรงแรมที่พักที่ใกล้เคียงสถานที่จัดงาน ด้านความปลอดภัยมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่ และกล้อง CCTV เพื่อดูแลความปลอดภัยในบริเวณงานอย่างเข้มงวดมากกว่าครั้งที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้จัดนิทรรศการและผู้เข้าชมงาน

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้จากการส่งออกเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยครองตำแหน่งผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับที่ 13 ของโลก นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ารวม 7,187 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 259,000 ล้านบาท โดยคาดว่า ปี 2559 มูลค่าส่งออกจากสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะมีมูลค่าสูงถึง 7,895 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 8 กลุ่มที่จัดแสดงในงาน ได้แก่ Gemstones, Gold Jewelry, Silver Jewelry, Fine Diamond, Pearls, Costume Jewelry, Equipment & Tools และ Display & Packaging

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 13:41:12

09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 2:23 am