ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม.ไฟเขียวตั้ง'ฉัตรชัย ศิริไล'เป็นกรรมการผู้จัดการธอส.


 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(26เม.ย.)มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้นายฉัตรชัย ศิริไล ลาออกจากการเป็นพนักงานก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย 


ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงื่อนไขการจ้างตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แล้ว 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 เม.ย. 2559 เวลา : 16:18:38

08-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2022, 5:47 pm